سه شنبه ۱۵/ خرداد /۱۴۰۳ ۰۶:۵۹:۰۵
شاهین دژ
لینک های مفید

زمان تحويل مدارك ماك


آخرين مهلت تحويل مدارك ماك ترم بهار

آخرين مهلت تحويل مدارك آزمون ماك بهار 95 تاريخ 95/02/08و  95/02/09مي باشد.
تحويل به موقع مدارك موجب تسريع در امور آزمون خواهد بود.